0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Vahinkotapausten asiantuntijapalvelut – Puolueetonta apua rakennusten korjaustarpeisiin

Vahinkotapaukset

Vahinkotapausten asiantuntijaselvitykset ja korjaustarpeisiin liittyvät tutkimukset etenevät kanssamme sujuvasti. Pystymme reagoimaan äkillisiin toimeksiantoihin nopealla aikataululla, ja saat kauttamme myös vahinkosaneerausten suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut.

Puolueetonta apua rakennusten vahinkotapauksiin

Finanssiala ry:n tilastojen mukaan Suomessa tapahtuu vuosittain 30 000–40 000 korvattavaa vuoto- ja palovahinkoa. Tarjoamme kokonaisvaltaista apua vahinkotapausten objektiiviseen asiantuntija-arviointiin, tutkimiseen ja korjaustarveselvityksiin.

Asiantuntijoillamme on pitkä kokemus rakennusten elinkaaren eri vaiheissa ilmenevien vuotovahinkojen sekä tulipalojen aiheuttamien savu-, noki-, palo- ja sammutusvesivaurioiden tutkimisesta. Autamme eteenpäin myös suurvahingon sattuessa.

Voimme toimia yhteistyössä sopimuskumppaniesi kanssa, muun muassa ohjeistamalla selvitysten ja tutkimusten etenemistä sekä analysoimalla tutkimustuloksia.

Korjaustarpeiden puolueeton määrittäminen

Rakenne- ja kosteustekniset asiantuntijaselvitykset luovat perustan korjaustarpeiden objektiiviselle arvioinnille. Ehdotamme tarkoituksenmukaisia ratkaisuja ja vaihtoehtoja sekä annamme suosituksia jatkomenettelyistä. Perusteellisesti toteutettu korjaustarveselvitys takaa, että toimenpiteet ovat mahdollisimman oikein mitoitetut. Huomioimme aina myös vahinkotapausten erityispiirteet.

Betonirakenteiden palovaurioiden tutkiminen ja laboratorioanalyysit

Kaikenkokoisissa palovahinkotapauksissa on usein tarpeen arvioida tulipalon lämpörasituksen vaikutuksia kantaville rakenteille. Tarkastelutarve voi liittyä esimerkiksi välttämättömien purku- ja raivaustöiden turvallisuuden varmistamiseen tai sortumisriskien, lämpörasitukselle altistuneiden rakenteiden korjattavuuden ja korjaustarpeiden arviointiin.

Suurin osa rakennuspalojen rakenteellisista arvioinneista liittyy betonirakenteisiin, joiden palovauriotutkimuksista meillä on laaja-alainen kokemus. Pystymme tutkimaan erilaisia lämpörasitukselle altistuneita betonirakenteita monipuolisilla menetelmillä ja analysoimaan näytteet omissa akkreditoidussa laboratoriossamme.

Koko vahinkotapausprosessi luotettavissa käsissä

Vahinkotapauksen käsittely etenee kanssamme hallitusti myös selvitys- ja tutkimusvaiheen jälkeen. Voimme edetä sujuvasti esimerkiksi vahinkosaneerauksen rakenne- ja talotekniseen suunnitteluun sekä rakennuttamiseen. Saat meiltä myös kustannusarviot ja kattavat laadunvarmistuspalvelut.

Luotettava tutkimustieto auttaa jatkovaiheita koskevassa päätöksenteossa, jolloin välttämättömät toimenpiteet saadaan aloitettua viipymättä. Se varmistaa myös kohteen turvallisen jatkokäytön mahdollisimman nopealla aikataululla.

 Palvelumme pähkinänkuoressa:

Toni Mäki

Palvelupäällikkö

Juha Komonen

Asiantuntija

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.