0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Vihreä siirtymä tehdään yhdessä

Vihreän siirtymän ratkaisuilla voimme yhdessä rakentaa kestävämmän yhteiskunnan. Tämä vaatii kokemusta ja kokonaisvaltaista ajattelua –  vihreässä siirtymässä kaikki vaikuttaa kaikkeen.

 

Vihreän siirtymän ratkaisut auttavat kohti kestävämpää yhteiskuntaa

Swecon huippuasiantuntijat ovat edelläkävijöitä vihreän siirtymän tiellä. Vihreä siirtymä on avain ilmastonmuutoksen torjuntaan ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Swecon alan parhaat asiantuntijat ovat valjastaneet käyttöönsä uusimmat digitaaliset teknologiat ja työkalut, jotta voimme tarjota sinulle innovatiivisimmat ratkaisut vihreään siirtymään.

Kaupunkisuunnittelu on vihreän siirtymän ytimessä

Vihreä siirtymä koskettaa meitä kaikkia ja on keskeisessä roolissa, kun Suomi pyrkii saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Vihreä siirtymä vaatii paitsi energiamurrosta ja fossiilisista polttoaineista luopumista, myös luonnonvarojen käyttämistä kestävästi. Kestävällä kaupunkisuunnittelulla vaikutetaan esimerkiksi kaupunkien maankäyttöön, toimintojen sijoittumiseen ja tilantarpeisiin, liikkumistottumuksiin, luonnonvarojen käyttöön ja materiaalivirtoihin.

Kestävä teollisuus ja energiamurros – Suomi suunnannäyttäjänä

Ilmastonmuutos ja luontokato haastavat teollisuuden ja energia-alan löytämään aiempaa kestävämpiä toimintatapoja. Teollisuudella ja energiasektorilla on erityinen vastuu toteuttaa siirtymä hiilineutraaliin energiantuotantoon sekä kiertotalouteen niin, ettei luontokato pahene.

Kestävämpi rakentaminen kirjataan lakiin 2025 – monialaista asiantuntijuutta tarvitaan entistä enemmän

Uudistuvassa rakentamislaissa vuonna 2025 asetetaan vaatimuksia kestävän rakentamisen suhteen. Swecon kestävän kehityksen palvelujen liiketoimintajohtaja Riku Maidell: “Jatkossa kiertotalousajattelun ja tehokkaan suunnittelun merkitys korostuvat entisestään.”

Satsaukset laadukkaaseen suunnitteluun kasvattavat arkkitehdin sosiaalista kädenjälkeä

Arkkitehtuuri nousee julkiseen keskusteluun usein silloin, kun näyttävä julkinen rakennus suunnitellaan tai rakennetaan. Näillä rakennuksilla on ympäristöä elähdyttävä ja ilahduttava arvonsa. Silti toivoisin, että suhtautuisimme arjen ympäristöjen laatuun samanlaisella kunnianhimolla. Tiloihin, joissa asumme, vietämme vapaa-aikaa, teemme töitä, opimme, saamme hoitoa, liikumme. Niissä arkkitehdin sosiaalinen kädenjälki on ilmiselvin.

Kukoistavaa kaupunkielämää vihreä siirtymän keinoin

Kukoistavaa kaupunkielämää vihreä siirtymän keinoin

Ennustetaan, että vuonna 2050 peräti 79 % suomalaisista asuu kaupungeissa, mikä korostaa kestävän kaupunkisuunnittelun ja rakentamisen merkitystä entisestään. Vihreä siirtymä avaa uusia mahdollisuuksia kestävien ja viihtyisien kaupunkiympäristöjen luomiseen. Niissä asuminen, työskentely ja vapaa-aika integroituvat saumattomasti ekologiseen elämäntapaan. 

Swecon monialaiset huippuasiantuntijatiimit ovat kestävän kaupunkisuunnittelun ja vihreän siirtymän pioneereja. Käytämme työssämme energiatehokkaita rakentamisratkaisuja, hyödynnämme uusiutuvaa energiaa ja älykkäitä energiajärjestelmiä sekä sovellamme kiertotalouden periaatteita.  

 Suunnittelemme kaupunkien kaavoituksen ja kiinteistöt ottamaan huomioon ilmastonmuutoksen vaikutukset, kuten kasvavat sademäärät ja lisääntyvän kuumuuden.

Tulevaisuuden haasteisiin kannattaa varautua jo tänään. Katso Vihreä siirtymä -webinaarisarjan tallenteita ja ilmoittaudu tuleviin webinaareihin täällä.  

Vihreä siirtymä teillä ja kaduilla: ratkaisut kestävään liikkumiseen

Vihreä siirtymä teillä ja kaduilla: ratkaisut kestävään liikkumiseen

Vihreä siirtymä näkyy liikenteessä, jossa käytetään yhä ympäristöystävällisempiä liikkumisratkaisuja. Kestävissä kaupungeissa satsataan julkiseen liikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn sekä sähköisiin liikkumisen vaihtoehtoihin. Näin vähennetään päästöjä ja ruuhkia sekä parannetaan kaupunkien ilmanlaatua ja viihtyisyyttä.

Vihreä siirtymä toteutuminen edellyttää usein liikenneinfrastruktuurin uudistamista, kuten kävelyn ja pyöräilyn laatuväylien rakentamista, sähköautojen latauspisteiden lisäämistä ja digitalisaation hyödyntämistä. Infran kehittämisen ohella tarvitaan kestävän liikkumisen edistämistä muun muassa neuvonnalla, markkinoinnilla sekä palvelujen koordinoinnilla ja kehittämisellä. 

 Meillä Swecolla on syvällistä osaamista kestävän liikkumisen ratkaisuista. Tarjoamme innovatiivisia ja ympäristön kannalta suotuisia liikkumisvaihtoehtoja moniin tarpeisiin, olipa kyse sitten jalankulusta, pyöräilystä, kaupunkipyöristä tai muista liikkumispalveluista. Laaja asiantuntemuksemme kattaa lisäksi myös joukkoliikenteen suunnittelun, liikkumisen ohjauksen ja kestävän liikkumisen koordinoinnin.   

Kestävä liikkuminen

Merituulivoimalla kohti vähäpäästöistä ja omavaraista huomista

Merituulivoima edistää vihreää siirtymää. Merituulipuistot tarjoavat kestävän energianlähteen ja vähentävät riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Merituulivoimalla ei siis pelkästään vähennetä kasvihuonekaasupäästöjä, vaan vahvistetaan samalla maan energiaomavaraisuutta.   

Sweco on kokenut merituulipuistoprojektien asiantuntija. Hoidamme tarvittaessa kaikki hankkeen vaiheet – esiselvityksistä lakisääteisiin prosesseihin ja suunnittelusta toteutukseen sekä käytöstä poistoon. Painotamme kaikissa hankkeissa biodiversiteetin säilyttämistä, energiatehokkuuden maksimointia ja taloudellista kannattavuutta.

Biodiversiteetin vaaliminen kuuluu jokaiseen hankkeeseen

Biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus on avainasemassa vihreässä siirtymässä. Biodiversiteetin suojeleminen on ratkaisevaa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja ekosysteemien toiminnan ylläpitämisessä.  

Olemme Swecolla sitoutuneet edistämään luonnon monimuotoisuutta yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Arvioimme jokaisen hankkeen kohdalla biodiversiteetin nykytilanteen sekä pyrimme ennakoimaan mahdolliset muutokset ja minimoimaan niihin liittyvät riskit.  

Biodiversiteetin vaaliminen kuuluu jokaiseen hankkeeseen

Biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus on avainasemassa vihreässä siirtymässä. Biodiversiteetin suojeleminen on ratkaisevaa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja ekosysteemien toiminnan ylläpitämisessä.  

Olemme Swecolla sitoutuneet edistämään luonnon monimuotoisuutta yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Arvioimme jokaisen hankkeen kohdalla biodiversiteetin nykytilanteen sekä pyrimme ennakoimaan mahdolliset muutokset ja minimoimaan niihin liittyvät riskit.  

Vihreä siirtymä edistää energiamurrosta: hiilijalanjäljestä hiilikädenjälkeen

Suomi pyrkii olemaan ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta, jo vuonna 2035. Tämä edellyttää nopeutettuja päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla, erityisesti energiasektorilla ja teollisuudella, jotka ovat keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa.  

Olemme Swecolla energiamurroksen eturintamassa: suunnittelemme joustavia ja kestäviä ratkaisuja energiantuotantoon ja varastointiin. Panostamme hankkeissamme uusiutuviin energiamuotoihin ja edistämme resurssitehokasta teollisuussuunnittelua.  

Tavoitteenamme ei ole pelkästään pienentää hankkeiden hiilijalanjälkeä, vaan myös luoda myönteisiä ilmastovaikutuksia eli kasvattaa hiilikädenjälkeä. Hyödynnämme hiilensidontaa edistäviä materiaaleja ja kiertotalouden konsepteja, jotka tukevat kestävää raaka-aineiden käyttöä. Näin synnytämme uutta, kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa. 

Vihreän siirtymän strategiat luovat kestävän tulevaisuuden suunnannäyttäjät

Meillä on vankkaa kokemusta ja monipuolista osaamista kestävän kehityksen strategioiden luomisesta. Hyödynnämme strategiatyössä monialaista osaamistamme, aktiivista sidosryhmäyhteistyötä ja osallistavaa lähestymistapaa. Tavoitteenamme on luoda aidosti kestävä yhteiskunta, ja tuottaa sen rakentamiseen osallistuville yrityksille merkittävää kilpailuetua. 

Tarjoamme strategista suunnittelua ja konsultointipalveluita, jotka edistävät kestävää liiketoimintaa sekä rakennetussa ympäristössä että teollisuudessa. Toimintamme tukee vihreää siirtymää ja matkaa kohti kestävää yhteiskuntaa keskittyen erityisesti ilmastonmuutoksen hillintään, kiertotalouden ratkaisuihin ja luonnon monimuotoisuuden tukemiseen.

Haluatko kuulla lisää Swecon tarjonnasta kestävän kehityksen edistämiseksi? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme. 

Kiinnostaako ura Swecolla vihreän siirtymän tehtävissä?

Vihreän siirtymän ratkaisuilla voimme yhdessä rakentaa kestävämmän yhteiskunnan.

Swecon asiantuntijat ovat edelläkävijöitä vihreän siirtymän tiellä. Vihreä siirtymä on avain ilmastonmuutoksen torjuntaan ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Olemme valjastaneet käyttöömme  uusimmat digitaaliset teknologiat ja työkalut, jotta voimme tarjota asiakkailemme innovatiivisimmat ratkaisut vihreään siirtymään.

Ole meihin yhteydessä!

Voit lähettää meille viestin oheisen lomakkeen kautta, niin asiantuntijamme on sinuun yhteydessä.
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.