0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet Swecon työssä

YK:n huippukokouksessa vuonna 2015 hyväksytty Agenda 2030, 17 kestävän kehityksen tavoitetta, toimii globaalina toimintasuunnitelmana kestävyyden edistämiseksi eri maiden yrityksille ja organisaatioille. Agenda 2030:n tavoitteena on vahva kansainvälinen yhteistyö kestävän siirtymän saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Swecon oma tavoite on kunnianhimoinen ja selkeä. Euroopan johtavana arkkitehtuuri- ja insinööritoimistona edistämme niin omassa toiminnassamme kuin asiakashankkeissamme tekemiemme ratkaisujen avulla aktiivisesti maailman sitoutumista Pariisin ilmastosopimuksen ja Agenda 2030:n mukaiseen yhteiskunnalliseen muutokseen.

Olemme Swecolla tunnistaneet eritoten viisi Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitetta liiketoimintamme kannalta merkittävimmiksi. Näihin Swecon asiantuntijat voivat vaikuttaa merkittävästi, ja olemme siten yhdessä asiakkaidemme kanssa edistämässä kestävämpää tulevaisuutta:

  1. Tavoite 6: Puhdas vesi ja sanitaatio
  2. Tavoite 7: Edullista ja puhdasta energiaa
  3. Tavoite 9: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuuria
  4. Tavoite 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt
  5. Tavoite 13: Ilmastotekoja

YK:n kestävän kehityksen tavoitteista viisi ovat Swecon toiminnassa erittäin merkittävässä roolissa.

Insinööritaitojen merkitys ei ole koskaan ollut suurempi

Tieteelliset tutkimukset ja raportit osoittavat,  että ellei päästöjä vähennetä välittömästi ja merkittävästi kaikilla aloilla, Pariisin sopimuksen tavoite rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 celsiusasteeseen on saavuttamattomissa vuoteen 2030 mennessä. Vaikka aikaikkuna kapenee, meillä on mahdollisuus vaikuttaa tulevaan ilmastoomme. Ilmastotoimia voidaan tukea kestävällä kaupunkisuunnittelulla, uusiutuvien energialähteiden ja infrastruktuurin käyttöönotolla, energia- ja materiaalitehokkuuden parantamisella, kiertotaloudella sekä liikenteen ja teollisuuden sähköistämisellä ja teknologian hyödyntämisellä.

Arkkitehdit ja insinöörit ovat kestävän kehityksen eturintamassa kaikilla yhteiskunnan aloilla yhteistyössä luonnon ja ilmaston eritysiasiantuntijoiden kanssa.

Kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti Swecon arkkitehdit, insinöörit ja ympäristöasiantuntijat panostavat rakentamisen ja teollisuuden ilmastovaikutusten vähentämiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen sekä kiertotalouden edistämiseen. Asiantuntijamme edistävät luonnon monimuotoisuutta parantamalla ekosysteemipalveluja kaupunkirakenteissamme, suunnittelemalla sinivihreää infrastruktuuria ja tekemällä ympäristöanalyysejä niin teollisuudelle kuin muille rakentamishankkeille. Kestävät kaupunkialueet ovat turvallisia asua ja työskennellä, ja ne edistävät asukkaiden hyvinvointia. Sosiaalinen kestävyys on olennainen osa kestävän rakentamisen ja kaupunkikehityksen ratkaisuja, sillä hyvinvointi ja tasa-arvo rakennetussa ympäristössä vahvistavat resilienssiä.

Kestävä kaupunkikehitys on myös riippuvainen rakennusinsinöörien, liikennesuunnittelijoiden ja digitalisaation asiantuntijoiden yhteistyöstä, jotta ratkaisemme liikkumisen ja liikenneinfrastruktuurin murroksen kestävästi, varmistamme fossiilittoman ja sähköisen liikenteen sekä sähköautojen latausinfran toimivuuden, ja onnistumme ylläpitämään houkuttelevan julkisen liikenteen ja ketterät matkaketjut kaikille kaupunkilaisille. Swecon asiantuntijat työskentelevät hankkeissa, jotka sisältävät uusien rautateiden ja raitiolinjojen suunnittelua ja rakentamista sekä joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen suunnittelua.

Energia-alalla tarvitaan asiantuntijoita uusiutuvan energian suunnittelun, rakentamisen ja siirron kaikissa vaiheissa sekä kehittämään uusia teknologioita vihreän vedyn tuotantoon, energian varastointiin ja hiilidioksidin talteenottoa varten. Teollisuusinsinöörejä tarvitaan myös muun muassa nopeuttamaan siirtymistä vähähiiliseen teräkseen ja muuttamaan yhtä maailman eniten päästöjä aiheuttavista teollisuudenaloista.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen

Kaikkiin 17 kestävän kehityksen tavoitteisiin on mahdollista vaikuttaa insinöörien, arkkitehtien ja muiden Swecon asiantuntijoiden työllä. Alla on esitelty esimerkkejä hankkeistamme, joissa me swecolaiset olemme työskennelleet yhdessä asiakkaidemme kanssa rakentaaksemme kestävämpää ja vastuullisempaa yhteiskuntaa eri puolilla maailmaa.

Köyhyyden poistaminen

Köyhyyden poistaminen kaikissa muodoissaan on edelleen yksi ihmiskunnan suurimmista haasteista. Tämä edellyttää kaikkein heikoimmassa asemassa olevien auttamista, perusresurssien ja -palvelujen lisäämistä sekä konfliktien ja ilmastokatastrofien koettelemien yhteisöjen tukemista.

Swecon panos köyhyyden poistamiseksi

Arkkitehdit ja asuinrakentamisen asiantuntijat suunnittelevat kohtuuhintaisia asumisratkaisuja, jotka vastaavat köyhyydessä elävien ihmisten tarpeisiin ja paikallisiin olosuhteisiin. Infrastruktuurihankkeet, kuten vesi- ja saniteettijärjestelmien, teiden, siltojen ja tietoliikenneyhteyksien rakentaminen edistävät talouskasvua ja lievittävät köyhyyttä. Ne mahdollistavat myös viestinnän, koulutuksen ja terveydenhuollon. Swecon asiantuntijat tarjoavat katastrofiapua luonnonkatastrofien koettelemille yhteisöille. Autamme jälleenrakentamaan vahingoittuneita tai tuhoutuneita koteja, infrastruktuuria ja julkisia tiloja.

Katso, miten Sweco on auttanut lievittämään vesipulaa Keniassa.

Nälänhädän lopettaminen

Vuonna 2017 arvioitiin 821 miljoonan ihmisen olevan kroonisesti aliravittuja, mikä on usein seurausta ympäristön tilan heikkenemisestä: kuivuuden lisääntymisestä tai biologisen monimuotoisuuden vähenemisestä. Kestävän kehityksen tavoitteissa pyritään lopettamaan nälkä ja aliravitsemus vuoteen 2030 mennessä ja varmistamaan, että kaikilla ihmisillä, erityisesti lapsilla, on riittävästi ravitsevaa ruokaa.

Swecon panos kestävään ruoantuotantoon

Maatalous-, kone- ja kemiantekniikan insinöörit kehittävät kestäviä ruoantuotantojärjestelmiä, kuten maatalouden koneistusta, kasvihuoneita, vesiviljelyjärjestelmiä ja vertikaalisia tilaratkaisuja, joilla voidaan tuottaa ruokaa rajallisessa tilassa. Swecon asiantuntijat kehittävät infrastruktuuria, kuten varastointi- ja kuljetuslaitteita, elintarvikkeiden jakelua varten ja edistävät kestäviä maatalouskäytäntöjä, jotka lisäävät elintarviketuotantoa ja vähentävät samalla ympäristövaikutuksia. Swecon asiantuntijat suunnittelevat vettä säästäviä kastelujärjestelmiä, kehittävät maaperän suojelustrategioita ja edistävät uusiutuvien energialähteiden käyttöä maataloudessa.

Swecolta esisuunnittelu ruokatuotannon mullistavaan hyönteisproteiinin tuotantolaitokseen Järvenpäässä

Swecon Urban Insight -raportti tarkastelee resurssitehokkaita yhteisöjä, joissa energia-, vesi-, ja ruoantuotantojärjestelmät on optimoitu.

Terveys ja hyvinvointi

Maailma ei ole saavuttamassa terveyteen liittyviä kestävän kehityksen tavoitteita. Edistyminen on ollut epätasaista sekä maiden välillä että maiden sisällä. Vaikka toiset maat ovat saavuttaneet vaikuttavia tuloksia, kansalliset keskiarvot paljastavat, että monet maat ovat jääneet tavoitteista paljon jälkeen.

Swecon panos hyvinvoinnin edistämiseksi

Tekniikka on ollut COVID-19-pandemian aikana keskeisessä asemassa, ja kehittynyttä teknologiaa on otettu käyttöön esimerkiksi valmistusprosessien, logistiikan ja kuljetusjärjestelmien avulla. Arkkitehdit, insinöörit ja sotealan asiantuntijat suunnittelevat terveydenhuollon tiloja, jotka ovat turvallisia, helppokäyttöisiä ja varustettu uusimmalla teknologialla. Nämä tilat mahdollistavat laadukkaat terveydenhuoltopalvelut niitä tarvitseville ihmisille. Swecon asiantuntijat edistävät kestäviä rakennuskäytäntöjä, jotka parantavat sisäilman laatua. He voivat suunnitella rakennuksia, joissa on luonnollinen ilmanvaihto ja päivänvalo ja jotka vähentävät energiankulutusta.

Lue lisää Ahveniston sairaalan – maailman inhimillisimmän sairaalan – hankkeesta.

Tutustu Swecon Urban Insight -raportteihin, joissa kerrotaan hyvinvointia edistävästä kaupunkisuunnittelusta.

Hyvä koulutus

Osallistavan ja laadukkaan koulutuksen saavuttaminen kaikille vahvistaa uskoa siihen, että koulutus on yksi tehokkaimmista ja todistetuimmista kestävän kehityksen välineistä. Tällä tavoitteella varmistetaan, että kaikki tytöt ja pojat suorittavat maksuttoman perus- ja keskiasteen koulutuksen vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on myös tarjota yhtäläinen pääsy kohtuuhintaiseen ammatilliseen koulutukseen, poistaa sukupuolten väliset ja varallisuuserot ja saavuttaa kaikkien pääsy laadukkaaseen korkea-asteen koulutukseen*.

Swecon panos laadukkaaseen koulutukseen

Arkkitehdit ja insinöörit suunnittelevat koulutiloja, jotka edistävät oppimista ja tarjoavat oppilaille turvallisen ja terveellisen ympäristön. Luokkahuoneiden, kirjastojen, laboratorioiden ja muiden opetustilojen suunnittelussa huomioidaan opettajien ja opiskelijoiden tarpeet. Insinöörit kehittävät myös digitaalisen oppimisen infrastruktuuria, joka tukee etä- ja verkko-opiskelua. Yhteistyössä koulujen ja yliopistojen kanssa Swecon asiantuntijat tukevat koulutuksen laatua parantavia koulutusohjelmia. Tähän kuuluvat opettajien koulutusohjelmat, opetussuunnitelmien kehittäminen ja STEM-koulutusta (luonnontieteet, teknologia, insinöörityö ja matematiikka) edistävät ohjelmat. He auttavat myös kehittämään ammatillisia koulutusohjelmia, jotka valmistavat opiskelijoita tuleviin työmahdollisuuksiin.

Tutustu Swecon arkkitehtien ja rakennesuunnittelijoiden projektiin, Martti Talvelan koulukampukseen Juvalla.

Sukupuolten tasa-arvo

Vaikka työmarkkinoilla on enemmän naisia kuin koskaan, on joillakin aloilla edelleen suurta eriarvoisuutta. Naisilta evätään järjestelmällisesti samat työoikeudet kuin miehiltä. Seksuaalinen väkivalta ja hyväksikäyttö, palkattoman hoiva- ja kotityön jakautuminen epätasaisesti sekä syrjintä julkisissa viroissa ovat edelleen suuria esteitä. Ilmastonmuutos ja katastrofit vaikuttavat edelleen suhteettomasti naisiin ja lapsiin, samoin kuin konfliktit ja muuttoliike.

Swecon panos tasa-arvon saavuttamiseksi

Naisilla ja miehillä on oltava yhtäläiset edellytykset ja mahdollisuudet pätevöityä ja työskennellä arkkitehtien, insinöörien, teknikkojen ja asiantuntijoiden tehtävissä. Swecon tavoitteena on, että koko konsernin työntekijöistä 40 prosenttia on naisia vuoteen 2040 mennessä. Swecon arkkitehdit ja insinöörit suunnittelevat infrastruktuuria, joka ottaa huomioon naisten ja tyttöjen tarpeet. Tähän kuuluvat turvalliset ja esteettömät julkiset tilat, kuten puistot, kadut ja liikennejärjestelmät, sekä naisten terveyttä edistävä infrastruktuuri, joka mahdollistaa lisääntymisterveyspalvelujen saatavuuden ja vähentää äitiyskuolleisuutta. Asiantuntijamme voivat edistää tasa-arvoista pääsyä koulutukseen suunnittelemalla oppilaitoksia, jotka ovat tyttöjen ja naisten saavutettavissa. He voivat myös edistää sukupuolisensitiivistä opetussuunnitelmaa ja opettajien koulutusta, joka tukee sukupuolten tasa-arvoa koulutuksessa. Arkkitehdit ja insinöörit voivat tukea naisia STEM-aloilla (luonnontieteet, teknologia, insinöörityö ja matematiikka) tarjoamalla mentorointia, koulutusta ja ammatillisia kehitysmahdollisuuksia.

Swecon kehittämä Her City – digitaalinen työkalupakki naisten osallistamiseksi kaupunkisuunnitteluun.

Puhdas vesi ja sanitaatio

Turvallinen ja kohtuuhintainen juomavesi kaikille vuoteen 2030 mennessä edellyttää, että investoimme asianmukaiseen infrastruktuuriin, tarjoamme saniteettitiloja ja edistämme hygieniaa. Veteen liittyvien ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen on olennaisen tärkeää.*

Swecon panos kestävään vesihuoltoon

Rakennus- ja ympäristöinsinöörit suunnittelevat vedenpuhdistuslaitoksia, jotka tarjoavat puhdasta ja turvallista juomavettä yhteisöille, sekä jätevedenpuhdistuslaitoksia, jotka estävät epäpuhtauksien leviämisen ympäristöön. Swecon asiantuntijat auttavat kehittämään vesihuollon ja -jakelun infrastruktuuria, joka varmistaa puhtaan veden saatavuuden. Tähän sisältyy kaikki yhteisöt saavuttava veden varastointi- ja jakelujärjestelmien suunnittelu ja rakentaminen. Arkkitehdit ja insinöörit voivat edistää kestäviä vesihuoltokäytäntöjä, jotka vähentävät vedenkulutusta ja -haaskausta. He suunnittelevat rakennuksia, joissa on sadeveden keräys- ja harmaavesijärjestelmiä, ja edistävät vesitehokkaita maisemointikäytäntöjä. Monialaiset asiantuntijat voivat tarjota katastrofiapupalveluja yhteisöille, joiden vesi- ja sanitaatioinfrastruktuuri on alttiina luonnonkatastrofeille. He voivat auttaa jälleenrakentamaan vedenpuhdistuslaitoksia, parantaa sanitaatioinfrastruktuuria ja tarjota hätäapuna vesihuolto- ja vedenpuhdistuspalveluja.

Lue, miten Sweco tukee Ukrainassa juomajärjestelmien jälleenrakennusta.

Tutustu Swecon Urban Insight -raporttiin Terveyttä vedestä kaupungissa.

Edullista ja puhdasta energiaa

Investoiminen aurinko- ja tuulienergiaan, lämmön ja sähkön varastointiin sekä energian tuottavuuden parantamiseen on elintärkeää, jos haluamme saavuttaa tämän tavoitteen vuoteen 2030 mennessä. Infrastruktuurin laajentaminen ja teknologian päivittäminen puhtaan ja tehokkaamman energian tarjoamiseksi kaikissa maissa edistää kasvua, auttaa ympäristöä ja takaa energian saatavuuden varmemmin kaikille.

Swecon panos energiamurrokseen

Sähkö-, kone- ja ympäristöinsinöörit auttavat kehittämään puhtaan energian infrastruktuuria, kuten aurinko- ja tuulipuistoja, vesivoimalaitoksia, geotermistä energiaa ja vihreän vedyn tuotantoa ja jakelua. He suunnittelevat ja rakentavat energian varastointijärjestelmiä, joiden avulla uusiutuvista energialähteistä saadaan sähköä luotettavasti ja tasaisesti. Arkkitehdit ja insinöörit suunnittelevat energiatehokkaita rakennuksia, jotka vähentävät energiankulutusta ja edistävät uusiutuvien energialähteiden käyttöä. He innovoivat aurinkopaneelien ja viherkattojen hyödyntämisen mahdollisuuksia, jotta kiinteistöt voivat myös olla osa kestävää ympäristöä ja tuottaa puhdasta energiaa, täten vähentäen riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista. Insinöörit edistävät kestäviä liikennevaihtoehtoja, kuten sähköautoja, julkista liikennettä ja pyöräilyä. He suunnittelevat ja rakentavat infrastruktuuria näitä liikennevaihtoehtoja varten, kuten latausasemia, pyöräkaistoja ja julkisia liikennejärjestelmiä.

Sweco on kumppanina Suomen ensimmäisessä vihreän vedyn tuotantolaitoksessa.

Näin Sweco tukee energiamurroksen toteutumisessa.

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Kestävän kehityksen tavoitteet edistävät kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, korkeampaa tuottavuutta ja teknologista innovointia. Avainasemassa ovat yrittäjyyden ja työpaikkojen luominen ja tehokkaat toimenpiteet pakkotyön, orjuuden ja ihmiskaupan kitkemiseksi. Näitä tavoitteita silmällä pitäen tavoitteena on saavuttaa täysi ja tuottava työllisyys ja ihmisarvoinen työ kaikille naisille ja miehille vuoteen 2030 mennessä.

Swecon panos kestävään talouskasvuun

Arkkitehdit ja insinöörit suunnittelevat kestävää infrastruktuuria, joka luo työpaikkoja ja tukee talouskasvua. Tiet, rautatiet, lentokentät, tietoliikenneyhteydet sekä vesi- ja sähköhuolto ovat kaikkien talouksien perustana olevaa infrastruktuuria. Rakennus-, kone-, sähkö- ja ympäristöinsinöörit suunnittelevat, kehittävät ja ylläpitävät tätä infrastruktuuria. Arkkitehdit ja insinöörit tukevat myös pienyrityksiä ja yrittäjiä tarjoamalla niiden tilojen suunnittelu- ja rakentamispalveluja. He voivat myös tarjota mentorointia ja koulutusta, jotta nämä yritykset voivat kasvaa ja menestyä. Swecon asiantuntijat edistävät vihreitä työpaikkoja suunnittelemalla ja rakentamalla kestävää infrastruktuuria ja edistämällä uusiutuvia energialähteitä. He tukevat myös koulutusohjelmia ja oppisopimuskoulutusta, jotka valmistavat työntekijöitä vihreisiin työpaikkoihin. Arkkitehdit ja insinöörit voivat tukea kohtuuhintaista asumista suunnittelemalla ja rakentamalla asuntoja, jotka vastaavat pienituloisten yhteisöjen tarpeita. Tämä voi luoda näille yhteisöille taloudellisia mahdollisuuksia vähentämällä asumiskustannuksia ja vapauttamalla resursseja muihin tarpeisiin. Sweco edistää myös sosiaalista vastuuta työpaikoilla toteuttamalla oikeudenmukaisia työvoimakäytäntöjä ja edistämällä työpaikan monimuotoisuutta ja osallisuutta. Mikä tekee asuinalueesta joustavan?

Lue Swecon maankäytön ja sosiokulttuurisen ympäristön asiantuntijan Jani Päiväsen haastattelu.

Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuuria

Investoinnit infrastruktuuriin ja innovointiin ovat talouskasvun ja kehityksen keskeisiä moottoreita. Yli puolet maailman väestöstä asuu nykyään kaupungeissa, joten joukkoliikenne ja uusiutuvat energialähteet ovat yhä tärkeämpiä, samoin kuin uusien teollisuudenalojen sekä tieto- ja viestintätekniikan kasvu.

Swecon panos kestävään teollisuuteen, innovaatioihin ja infrastruktuuriin

Arkkitehdit ja insinöörit suunnittelevat kestävää infrastruktuuria, joka tukee talouskasvua ja edistää kestävää kehitystä. Tähän kuuluvat liikennejärjestelmät, energiainfrastruktuuri ja julkiset tai kaupalliset rakennukset, jotka edistävät taloudellista toimintaa. Arkkitehdit ja insinöörit voivat tukea innovointia rakennusmateriaaleissa ja -tekniikoissa, jotka edistävät kestävyyttä ja tehokkuutta. He voivat myös tukea sellaisten teknologioiden tutkimusta ja kehittämistä, joilla voidaan parantaa kestävyyttä ja vähentää ympäristövaikutuksia. Swecon asiantuntijat auttavat kehittämään digitaaliteknologian infrastruktuuria, joka tukee innovointia ja edistää talouskasvua. He suunnittelevat ja rakentavat internet-yhteyksiä, digitaalisia toimitusjärjestelmiä ja verkkoalustoja, joiden avulla yritykset voivat toimia tehokkaammin ja tuloksellisemmin.

Lue, miten Swecon kehittämää SmartDrawings -digityökalua on hyödynnetty Euroopan suurimman akkutehtaan työmaalla.

Eriarvoisuuden vähentäminen

Tuloerot ovat kasvaneet lähes kaikkialla viime vuosikymmeninä, mutta eri tahtiin. Tuloeroja on vähiten Euroopassa ja eniten Lähi-idässä. Nämä kasvavat erot edellyttävät järkevää politiikkaa, jolla kannustetaan pienituloisempia ja edistetään kaikkien taloudellista osallisuutta sukupuolesta, rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumatta.

Swecon panos eriarvoisuuden vähentämiseksi

Arkkitehdit ja insinöörit suunnittelevat kohtuuhintaisia asuntoratkaisuja, jotka vastaavat pienituloisten tarpeisiin. Nämä ratkaisut vähentävät asumiskustannusrasitusta ja parantavat pienituloisten kotitalouksien taloudellista asemaa. Arkkitehdit ja insinöörit kehittävät infrastruktuuria peruspalveluja varten, kuten vesi- ja viemäröintijärjestelmiä, puhdasta energiaa, teitä ja julkista liikennettä. Tämä parantaa pienituloisemmissa yhteisöissä elämänlaatua ja vähentää eriarvoisuutta. Arkkitehdit ja insinöörit voivat ottaa sosiaalista vastuuta työpaikoilla edistämällä oikeudenmukaisia työkäytäntöjä, työpaikkojen monimuotoisuutta, osallisuutta sekä eettisiä hankintakäytäntöjä. He voivat myös tukea toimintatapoja ja käytäntöjä, jotka edistävät työ- ja yksityiselämän tasapainoa.

Lue Swecon arkkitehtien hankkeesta, erityisoppilaille suunnitellusta ammattiopisto Livestä Espoossa.

Katso, miten Sweco tekee yhteistyötä esteettömyyden kanssa sosiaalisen osallisuuden, osallistumisen ja monimuotoisuuden edistämiseksi.

Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Yli puolet meistä asuu kaupungeissa. Vuoteen 2050 mennessä kaksi kolmasosaa ihmiskunnasta – 6,5 miljardia ihmistä – asuu kaupungeissa. Kestävää kehitystä ei voida saavuttaa muuttamatta merkittävästi tapaa, jolla rakennamme ja hoidamme kaupunkitilojamme. Kaupunkien nopea kasvu, joka on seurausta väestönkasvusta ja muuttoliikkeen lisääntymisestä, on johtanut megakaupunkien nousuun erityisesti kehitysmaissa, ja slummeista on tulossa yhä merkittävämpi osa kaupunkielämää.

Swecon panos kestävien kaupunkien ja yhteisöjen toteutumiseksi

Arkkitehdit ja insinöörit käyttävät digitaalisia työkaluja, kuten tietomalleja (BIM) ja digitaalisia kaksosia, suunnitellessaan kestäviä rakennuksia, jotka edistävät energiatehokkuutta, käyttävät uusiutuvia energialähteitä, ja joihin sisältyy viheralueita. Näin vähennetään rakennusten ympäristövaikutuksia ja voidaan parantaa elämänlaatua kaupungeissa. Swecon asiantuntijat auttavat kehittämään julkisen liikenteen infrastruktuuria, kuten raitiotielinjoja ja turvallisia pyöräilyverkostoja. Tämä vähentää liikenneruuhkia, parantaa ilmanlaatua ja edistää kestäviä liikennevaihtoehtoja kaupungeissa. Maisema-arkkitehdit edistävät luonnon monimuotoisuutta kaupungeissa siniviherinfran suunnittelulla. Suunnittelemme Swecolla terveyttä ja hyvinvointia edistävää infrastruktuuria aktiivista elämää varten, kuten pyöräteitä, jalankulkuväyliä ja ulkoliikuntapaikkoja. Kehitämme kestäviä jätehuoltojärjestelmiä, joilla vähennetään jätteiden määrää ja edistetään resurssitehokkuutta. Monialaiset asiantuntijamme tukevat resilienssiä ja häiriönsietokykyä suunnittelemalla infrastruktuuria, joka kestää sään ääri-ilmiöitä, kuten rankkasateita, hulevesitulvia ja helleaaltoja. He voivat myös auttaa hätäsuunnitelmien kehittämisessä ja tarjota katastrofiapupalveluja luonnonkatastrofien koettelemille yhteisöille.

Lue, miten Turussa uuden Pihlajaniemen asuinalueen suunnittelussa on asetettu biodiversiteetti päärooliin.

Tutustu UN17-kylään – maailman ensimmäiseen rakennukseen, joka innovatiivisesti ottaa huomioon kaikki YK:n 17 kestävystavoitteet ja sisällyttää ne yhteen kokonaisratkaisuun.

Vastuullista kuluttamista

Suuri osa maailman väestöstä kuluttaa luonnonvaroja edelleen alle keskiarvon ja vähemmän kuin täyttääkseen perustarpeensa – pakon sanelemana. Maailmanlaajuisen ruokahävikin puolittaminen henkeä kohden vähittäiskauppiaiden ja kuluttajien tasolla on tärkeää myös tehokkaampien tuotanto- ja toimitusketjujen luomiseksi. Tämä voi auttaa elintarviketurvassa ja siirtää meitä kohti resurssitehokkaampaa taloutta.

Swecon panos resurssiviisauteen

Arkkitehdit, rakennus-, kone-, sähkö- ja ympäristöinsinöörit edistävät kestäviä materiaalivalintoja projekteissaan. He pyrkivät käyttämään ympäristöystävällisiä materiaaleja, kuten kierrätettyjä ja biohajoavia materiaaleja. Lisäksi edistämme kestäviä materiaalien hankintakäytäntöjä. Insinöörien innovaatiot tukevat resurssien hallintaa ja vastuullista kulutusta kiertotalouden kautta, jossa tuotokset ja tuotteet voidaan hyödyntää muiden prosessien ja tuotteiden osina. Materiaali- ja kemiantekniikan insinöörit kehittävät innovaatioita jätemateriaalien, kuten muovien, kierrättämiseksi tai uudelleenkäyttämiseksi. Arkkitehdit ja insinöörit voivat tukea koulutus- ja valistusohjelmia, jotka edistävät vastuullista kulutusta ja tuotantoa. Tähän kuuluu kestävien elämäntapojen edistäminen, kuten energiankulutuksen ja jätteiden vähentäminen, sekä havannoillistaa kestävän suunnittelun ja rakentamisen käytänteiden hyödyistä eri yhteisöille.

Tutustu Swecon Urban Insight -raportteihin rakentamisen kiertotaloudesta.

Näin edistämme Swecolla kiertotaloutta.

Ilmastotekoja

Ei ole maata, joka ei kärsisi ilmastonmuutoksen rajuista vaikutuksista. Kasvihuonekaasupäästöt ovat yli 50 prosenttia suuremmat kuin vuonna 1990. Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa pitkäaikaisia muutoksia ja jopa peruuttamattomia seurauksia ilmastoomme, jos emme toimi. Vahvalla poliittisella tahdolla, investoinneilla ja olemassa olevaa teknologiaa hyödyntämällä on edelleen mahdollista rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu kahteen celsiusasteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna ja pyrkiä 1,5 celsiusasteeseen, mutta tämä edellyttää kiireellisiä ja kunnianhimoisia yhteisiä toimia.

Swecon panos ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi

Sweco on sitoutunut tukemaan aktiivisesti siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan,  ja pyrkii omassa toiminnassaan hiilineutraaliuteen Suomessa vuoteen 2030 ja koko konsernissa vuoteen 2040 mennessä. Asiakashankkeissa Sweco mahdollistaa ratkaisuja, joilla vähennetään kaupunkien ilmastovaikutuksia, sopeudutaan ilmastonmuutokseen ja lievennetään sään ääri-ilmiöiden kielteisiä vaikutuksia ihmisiin ja rakennettuun ympäristöön. Ympäristöasiantuntijat auttavat kehittämään ilmastokestävyyttä tukevaa infrastruktuuria, kuten merivalleja, hulevesien hallintajärjestelmiä ja sinivihreää infrastruktuuria. Tämä auttaa suojelemaan yhteisöjä ilmastonmuutoksen vaikutuksilta, kuten tulvilta ja merenpinnan nousulta. Swecon asiantuntijat mahdollistavat energiajärjestelmien joustavuuden lisäämisen asiantuntemuksellaan uusiutuvan energian tuotannossa, siirto- ja jakeluverkon laajentamisessa ja tehokkaassa energiankulutuksessa. Swecon asiantuntijat ovat mukana teknologian kehittämisessä muun muassa energian varastoinnin, vedyn sekä hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin aloilla.

Lue, miten Sweco tukee Leuvenin kaupunkia saavuttamaan ilmastoneutraalit tavoitteet.

Vedenalainen elämä

Yhtenä kestävän kehityksen tavoitteena on suojella meri- ja rannikkoekosysteemejä pilaantumiselta sekä puuttua valtamerten happamoitumisen vaikutuksiin. Merten luonnonvarojen suojelun ja kestävän käytön tehostaminen kansainvälisen oikeuden avulla auttaa myös lieventämään joitakin valtameriemme kohtaamia haasteita.

Swecon panos vesiekosysteemien suojelemiseksi

Swecon insinöörit suunnittelevat kestävää meri-infrastruktuuria, joka tukee meriekosysteemien suojelua. Tähän kuuluu sellaisten satamien, venesatamien ja merivallien suunnittelu ja rakentaminen, jotka vähentävät ihmisen toiminnan vaikutuksia merellisiin elinympäristöihin. Meriin keskittyneet asiantuntijamme työskentelevät tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa puuttuakseen kalastuksen heikkenemiseen, kehittääkseen kestäviä kalastuskäytäntöjä tai suunnitellakseen ja rakentaakseen vesiviljelyjärjestelmiä, jotka edistävät kestävää äyriäisten tuotantoa. Swecon asiantuntijat kehittävät uusiutuvan energian teknologioita, jotka hyödyntävät valtamerten ja merten voimaa, kuten aaltoenergiamuuntimia, vuorovesienergiaturbiineja ja merellä sijaitsevia tuulivoimaloita. Nämä teknologiat vähentävät riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja edistävät kestävää energiantuotantoa. Swecon insinöörit kehittävät myös teknologioita, jotka auttavat merten suojelupyrkimyksissä, kuten vedenalaisia antureita ja autonomisia vedenalaisia ajoneuvoja, joilla voidaan seurata ja kartoittaa meriekosysteemejä. He kehittävät myös tekniikoita, jotka poistavat merten roskia ja saasteita, kuten muovijätettä, valtameristä.

Katso, miten Sweco tarjoaa Anglian Waterille työkaluja ilmastovaikutusten visualisointiin vesihankkeessa.

Maanpäällinen elämä

Joka vuosi menetetään 13 miljoonaa hehtaaria metsiä. Kuivien alueiden jatkuva heikkeneminen on johtanut 3,6 miljardin hehtaarin aavikoitumiseen, mikä vaikuttaa suhteettomasti köyhiin yhteisöihin. On ryhdyttävä kiireellisiin toimiin, jotta voimme turvata luontotyyppejä vähentää luontotyyppien ja biologisen monimuotoisuuden häviämistä, sillä ne ovat osa yhteistä perintöämme ja tukevat maailmanlaajuista elintarvike- ja vesiturvallisuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista sekä rauhaa ja turvallisuutta.

Swecon panos luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien säilyttämiseksi

Swecon insinöörit suunnittelevat ja rakentavat kestävää infrastruktuuria, joka minimoi vaikutukset luontotyyppeihin ja ekosysteemeihin. Tähän kuuluu sellaisen liikenneinfrastruktuurin suunnittelu ja rakentaminen, joka vähentää elinympäristöjen pirstoutumista ja edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Swecon ympäristöasiantuntijat auttavat heikentyneiden ekosysteemien ennallistamisessa, kuten metsänistutushankkeissa, kosteikkojen ennallistamisessa ja muissa hankkeissa, jotka parantavat ekosysteemien terveyttä ja edistävät biologista monimuotoisuutta. Swecon insinöörit kehittävät kestäviä maatalouskäytäntöjä, jotka edistävät biologista monimuotoisuutta ja vähentävät maatalouden vaikutusta luontotyyppeihin. Tähän kuuluu vettä säästävien kastelujärjestelmien suunnittelu ja rakentaminen, maaperän suojelukäytäntöjen edistäminen sekä rikkakasvien torjunta-aineiden käytön vähentäminen. Olemme kehittämässä teknologioita, jotka auttavat biologisen monimuotoisuuden säilyttämispyrkimyksissä ja joilla voidaan kartoittaa ja seurata elinympäristöjä ja ekosysteemejä, kuten kaukokartoitusteknologiaa ja paikkatietojärjestelmiä (GIS). Kehitämme myös teknologioita, joilla poistetaan vieraslajeja ja palautetaan elinympäristöjen yhteydet.

Tutustu biodiversiteettipalveluhimme.

Nettohyötyyn perustuva biodiversiteettityökalu maksimoi biologisen monimuotoisuuden huomioimisen.

Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Kestävän kehityksen tavoitteissa pyritään vähentämään merkittävästi kaikkia väkivallan muotoja ja tekemään yhteistyötä hallitusten ja yhteisöjen kanssa konfliktien ja turvattomuuden lopettamiseksi. Oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien edistäminen on prosessissa keskeistä, samoin kuin laittomien asevirtojen vähentäminen ja kehitysmaiden osallistumisen vahvistaminen globaalin hallinnon instituutioissa.

Swecon panos turvalliseen ja oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan

Swecon arkkitehdit ja insinöörit suunnittelevat turvallista infrastruktuuria, joka edistää yleistä turvallisuutta ja vähentää rikollisuuden ja väkivallan riskiä. Tähän kuuluu turvallisten rakennusten, liikenneinfrastruktuurin ja julkisten tilojen suunnittelu ja rakentaminen. Swecon asiantuntijat työskentelevät kestävien kaupunkisuunnittelukäytäntöjen parissa, jotka edistävät sosiaalista osallisuutta ja vähentävät eriarvoisuutta. Tähän kuuluu kävelyä ja pyöräilyä edistävän infrastruktuurin, julkisen liikenteen ja kaikkien ulottuvilla olevien viheralueiden suunnittelu ja rakentaminen. Arkkitehtimme suunnittelevat ja rakentavat tiloja, jotka tarjoavat oikeusapupalveluja ja tukevat oikeusvaltioperiaatetta.

Discover Placemaking – kaupunkisuunnittelu, joka perustuu yhteisölliseen vuoropuheluun ja yhteistyöhön. 

Yhteistyö ja kumppanuus

Maailma on verkottuneempi kuin koskaan. Teknologian ja tiedon saatavuuden parantaminen on tärkeä tapa jakaa ideoita ja edistää innovointia. Kestävän kasvun ja kehityksen kannalta on elintärkeää auttaa kehitysmaita hallitsemaan velkaantumistaan, sekä edistää investointeja vähiten kehittyneisiin maihin.

Swecon panos kumppanuusverkostojen ja yhteistyön lujittamiseksi

Swecon arkkitehdit ja insinöörit tekevät yhteistyötä muiden ammattilaisten, kuten kaupunkisuunnittelijoiden, ympäristötieteilijöiden ja yhteiskuntakehityksen asiantuntijoiden kanssa kestävän kehityksen edistämiseksi. Yhteistyöllä varmistavat, että hankkeemme suunnitellaan ja toteutetaan siten, että ne edistävät sosiaalista, ekologista ja taloudellista kestävyyttä. Edistämällä kestävää kehitystä tukevia julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia arkkitehdit ja insinöörit työskentelevät hallitusten, kansalaisjärjestöjen ja yksityisen sektorin kumppaneiden kanssa. Yhteistyönä suunnitellaan ja toteutetaan kestäviä infrastruktuurihankkeita, jotka hyödyttävät yhteisöjä ja edistävät talouskasvua. He tukevat myös kansainvälistä yhteistyötä tekemällä yhteistyötä Yhdistyneiden kansakuntien ja Maailmanpankin kaltaisten maailmanlaajuisten organisaatioiden kanssa kestävän kehityksen edistämiseksi. Osallistuminen kansainvälisiin konferensseihin ja huippukokouksiin, kuten YK:n COP-konferensseihin, on hyvä tapa jakaa ajatuksia ja tehdä yhteistyötä muiden ammattilaisten kanssa eri puolilta maailmaa. Sweco tekee tiivistä yhteistyötä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa tukeakseen kestävää kehitystä edistäviä koulutusohjelmia.

Sweco-konsernin vastuullisuusjohtaja Andreas Gyllenhammar on osallistunut COP-ilmastokokouksiin vuodesta 2009. Lue Andreaksen näkemykset vuoden 2023 COP28-kokouksen lopputuloksista.

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.