0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Sweco edelläkävijä rakennusten ympäristösertifioinneissa

Rakennusalan merkitys vihreän siirtymän ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi on merkittävä. Rakennustemme kestävyys on avainasemassa ympäristötavoitteiden toteuttamisessa.

Sweco tarjoaa monenlaisia palveluita, jotka liittyvät ympäristösertifiointiin ja kestävään kehitykseen. Ympäristösertifikaatit ovat standardeja tai järjestelmiä, jotka on suunniteltu arvioimaan, todentamaan ja tunnustamaan rakennusten, alueiden tai organisaatioiden ympäristösuorituskykyä. Esimerkkejä ympäristösertifikaateista ovat LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) ja ISO 14001, jotka ovat kansainvälisesti tunnustettuja sertifiointijärjestelmiä.

Ympäristösertifiointihankkeissa toimimme ympäristösertifiointikonsultteina ohjaamassa suunnittelua ja rakentamista asetetun tavoitteen ja vaatimusten mukaisesti.

Rooliimme kuuluu usein myös sertifiointiin liittyvien erillistehtävien laadintaa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi ympäristövaikutusten arviointi (LCA) sisältäen hiilijalanjälkilaskennan, elinkaarikustannuslaskenta ja -vertailut, ilmastonmuutokseen liittyvien riskien arviointi, päivänvalolaskenta, matalahiilisten energiaratkaisujen vertailu, passiivisuunnitteluanalyysi tai materiaalitehokkuuden ohjaus hankkeessa.

Sweco toimii konsulttina ympäristösertifioinneissa useissa Suomen kärkihankkeissa

Kohteitamme ovat esimerkiksi ensimmäisenä Suomessa suunnitteluvaiheessa BREEAM-ympäristöluokitusjärjestelmän Outstanding-tason saanut toimistotalo We Land sekä Suomen ensimmäiset BREEAM-sertifikaatin saaneet asuinkerrostalot, LEED-sertifioidut asuinkerrostalot sekä LEED-sertifioitu Helsingin luonnontiedelukio Kumpulassa.

Ympäristöluokitusjärjestelmät mittaavat ympäristötehokkuutta

  • Ne toimivat työkaluna kestävän, ympäristövastuullisen rakentamisen toteuttamisen ja todentamisen apuna
  • Ne auttavat tavoitteiden asettamisessa ja onnistumisen mittaamisessa
  • Ne tunnistavat ja todentavat rakennuksen, jossa ympäristönäkökulmat on huomioitu hankkeen jokaisessa vaiheessa niin suunnittelussa kuin rakentamisessa.

Suomessa käytettyjä ympäristöluokitusjärjestelmiä

  • BREEAM & LEED – kansainväliset ja tunnetuimmat. Kysyntä suuri kansainvälisten sijoittajien parissa. Ollut Suomessa pääosin liike- ja toimistorakennusten, yliopisto-/amk-kiinteistöjen sekä koulujen ympäristöluokitus, mutta nyt käynnissä myös mm. teollisuusrakennuksia, sote-rakennuksia ja asuinkerrostalokohteita.
  • Rakennustiedon ympäristöluokitus (ent. RTS) – suomalainen, vaatimukset mukailevat monilta osin BREEAM-järjestelmää. Ympäristövastuun eri osa-alueet huomioitu kattavasti. Käytössä laajasti eri rakennustyypeillä: koulut, päiväkodit, liikuntarakennukset, asuinkerrostalot.
  • Joutsenmerkki – pohjoismainen, suosittu erityisesti koulu- ja päiväkotirakennuksissa sekä asuinrakennuksissa. Materiaali- ja kemikaaliturvallisuus sekä terveysnäkökulma korostettuna.

Ympäristöluokitusten kanssa yhdessä käytetään monesti käyttäjien hyvinvointiin ja terveyteen keskittyvää WELL-luokitusjärjestelmää

EU-taksonomia

EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä EU-taksonomia on myös omanlaisensa ympäristöluokitus. EU-taksonomia määrittää kriteerit ympäristön kannalta kestävälle toiminnalle, mitä kautta pyritään ohjaamaan rahoitus ympäristön kannalta kestäviin kohteisiin. Esimerkiksi uudis- ja korjausrakentamishankkeille on annettu kriteerit, jotka tulee täyttää, jotta rakennushankkeen voidaan katsoa olevan taksonomian mukainen. Teemme hankkeille taksonomiaesiselvityksiä, joissa tutkitaan hankkeiden taksonomiakelpoisuus, edellytykset ja vaatimukset, ohjaamme hankkeita täyttämään taksonomian kriteerit, tarkastamme hankkeiden taksonomian mukaisuutta sekä laadimme taksonomian vaatimuksiin vastaavia selvityksiä, joita voivat olla esimerkiksi ilmastoriskiarviointi, hiilijalanjälkilaskenta, rakennuspaikkaselvitys tai kiertotalousselvitys.

Kuva: NCC

Tuomas Suur-Uski

Sertifikaatit

Karoliina Lietonen

EU taksonomia

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.