0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

21/02/2022

Reading time: 4min

EJ

Essi Juusola

Turvallisen kosmetiikan puolesta – hormonihäiriköt listattava kosmetiikka-asetukseen

kestävä kehitys kosmetiikkaturvallisuus

Kosmetiikan tulee aina olla turvallista kuluttajalle. Kosmetiikasta puhuttaessa esille nousevat usein negatiiviset termit syöpää aiheuttavista aineista ja hormonihäiriköistä, jotka tarkoittavat hormonitoimintaa häiritseviä aineita.

Onko siis mahdollista, että kosmetiikkatuote saattaisi sisältää hormonitoimintaan negatiivisesti vaikuttavia aineita?

EU-asetuksessa N:o 1223/2009 kosmeettisista valmisteista rajoitetaan ja tarvittaessa kielletään ihmiselle vaarallisiksi luokiteltuja kemikaaleja eli myös hormonihäiriköitä. Kosmetiikan ainesosien rajoitukset yleensä saavat alkunsa tieteellisestä riskinarvioinnista. Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS) eli Euroopan komission kuluttajien turvallisuutta käsittelevä tiedekomitea tekee kosmetiikan ainesosille kyseisiä riskinarviointeja.

SCCS julkaisee mielipiteitä liittyen kosmetiikan ainesosien turvallisuuteen kuluttajakäytössä, joista komissio laatii mahdollisen asetusmuutoksen kosmetiikka-asetukseen. Mielipiteissä julkaistut turvalliset rajat ainesosille ei siis ole suoraan lakisääteisiä vaan niiden perusteella kosmetiikka-asetukseen saatetaan tehdä rajoituksia tai jopa kieltää kokonaan joitain kosmetiikan ainesosia.

Vastaus siis on, että kosmetiikkatuotteet saattavat sisältää vielä ei-tunnettuja hormonihäirikköjä.

Kuluttajan vastuulla ei ole valita turvallista tuotetta kaupan kosmetiikkahyllyltä, vaan vastuu on kosmetiikkavalmisteen vastuuhenkilöllä. Vastuuhenkilön vastuulla on teettää kosmetiikkavalmisteelle turvallisuusselvitys, jolla varmistetaan tuotteen turvallisuus sen käyttötarkoituksessa.

Hormonihäiriköt on saatava pois kosmetiikasta

Hormonihäiriköillä eli ED-aineilla (endocrine disrupters) viitataan aineisiin, jotka vaikuttavat elimistön luonnolliseen hormonitoimintaan haitallisesti. Seuraukset hormonihäiriköille altistumisesta saattavat olla vakaviakin. Hormonihäiriköt ovat vaikuttaneet muun muassa siittiömäärän laskuun ja hormonaalisten syöpien määrän lisääntymiseen.

Yksi yleisimmin tunnettuja mahdollisia hormonihäirikköjä ovat olleet tietyt parabeenit. Parabeeneja hyödynnetään kosmetiikassa säilöntäaineena. Ne ovat yksi vähiten allergisoivista säilöntäaineista ja tämän vuoksi myös suosittuja ainesosia kosmetiikassa.

Osassa parabeeneista on todettu olevan lievä estrogeeninen vaikutus, joka saattaa lisätä rintasyövän riskiä. Jälkikäteen on kuitenkin todettu, ettei ole tarpeeksi luotettavia todisteita siitä, että parabeenit lisäisivät hormonaalisia syöpiä. Tämä hetkisten tietojen perusteella parabeenit eivät siis aiheuta ihmisille terveysriskiä kosmetiikassa. Oikeina pitoisuuksina parabeenit ovatkin erinomainen tapa parantaa tuotteiden turvallisuutta sekä pidentää niiden säilyvyyttä.

Uusia SCCS:n mielipiteitä kosmetiikan ainesosista

Yksi viimeisimmistä SCCS:n julkaisemista mielipiteistä liittyy potentiaaliseen hormonihäirikköön, kojihappoon. Kojihappo on luonnosta saatava ainesosa ja se on sienten metaboliitti eli aineenvaihduntatuote, jota yleisesti tuottavat monet Aspergillus-, Acetobacter- ja Penicillium-lajit. Kojihapon on todettu rajoittavan tyrosiini -nimisen aminohapon muodostumista estämällä tyrosynaasi entsyymin toimintaa. Tyrosiinia tarvitaan kehossa melaniinin valmistukseen.  Melaniini puolestaan on pigmentti, joka vaikuttaa hiusten, ihon ja silmien väriin.

Koska kojihappo mahdollisesti estää välillisesti melaniinin tuotantoa, sillä voi olla ihoa vaalentava vaikutus.  Kojihapolla on kuitenkin yleisesti ottaen todettu olevan suhteellisen huonot ihoon imeytymisominaisuudet ja ihon melaniinin tuotanto tapahtuu ihon alimmassa kerroksessa eli orvaskedessä. Pääseekö kojihappo imeytymään kosmetiikkavalmisteesta näin syvälle ihoon, se vaatisi tarkempaa tutkimusta. Kuitenkin erilaiset hormonitoimintaan liittyvät tutkimustulokset ovat nostaneet SCCS:n huolen kojihapon vaikutuksista negatiivisesti ihmisen hormonitoimintaan.

Tämänhetkisten tietojen perusteella SCCS ei voi antaa lausuntoa turvallisesta kojihapon pitoisuudesta kosmetiikassa puutteellisten tutkimustulosten vuoksi. SCCS:n julkaistussa mielipiteessä kuitenkin sanotaan, ettei kojihapon pitoisuus esimerkiksi kasvovoiteessa tai käsivoiteessa tulisi ylittää 0,04 % rajaa. SCCS:n julkaisema mielipide oli kommentoitavana 14.1.2022 saakka.

Kosmetiikka-asetukseen tulisi kirjata kaikki rajoitukset

Tällä hetkellä kaikki kosmetiikkaa valmistavat tahot päättävät itsenäisesti, miten toimivat SCCS:n mielipiteiden osalta. Niin kauan, kun kosmetiikka-asetus ei rajoita mielipiteissä tarkasteltuja ainesosia, ei kosmetiikan valmistajien myöskään ole pakko noudattaa kyseisiä rajoituksia. Nähtäväksi jää, tullaanko mielipiteissä julkaistut rajoitukset kojihapon käytöstä kirjaamaan tulevaisuudessa myös kosmetiikka-asetukseen.

Swecon kemikaali- ja tuoteturvallisuuden asiantuntjijat ovat apunasi, kun tarvitset lisätietoja kosmetiikkaturvallisuutesi parantamiseen.

Essi Juusola, asiantuntija, Sweco, essi.juusola@sweco.fi

 

Ole yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.