0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Kalliorakentaminen ja geologia

Kokeneet asiantuntijamme ovat valmiita auttamaan kaikissa projektisi kalliorakentamiseen, geologiaan ja kalliomekaniikkaan liittyvissä haasteissa. Olemme olleet mukana useissa merkittävissä maanalaisissa sekä maanpäällisissä kalliorakennushankkeissa suunnittelemassa uutta kestävää kaupunkiympäristöä, liikkumisen reittejä sekä mahdollistamassa vihreän energian siirtymää. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää palveluistamme, kun tarvitset apua kalliorakentamiseen tai geologiaan liittyvissä asioissa!

Kalliorakenteita, geologiaa ja kalliomekaniikkaa

Osaamisemme kattaa kokonaisvaltaisesti maanalaisten ja -päällisten kalliorakenteiden suunnittelun aina esiselvityksistä toteutussuunnitteluun ja kohteen ylläpitoon. Voimme tarvittaessa toimia kohteen pääsuunnittelijana sekä osallistua layoutsuunnitteluun. Lisäksi erikoisalaamme on vanhojen kalliorakenteiden kuntokartoitukset ja niiden korjaussuunnittelu. Vahvuutemme on toimia saumattomassa yhteistyössä muiden suunnittelualojen ja -tiimien kesken laajoissa ja vaativissa liikkumisen, teollisuuden ja rakentamisen hankkeissa ja eri hankemuodoissa perinteisestä suunnittelusta aina alliansseihin ja EPCM-toimeksiantoihin.

Kalliorakentaminen on yleistynyt Suomessa viime vuosikymmeninä, kun tärkeää infrastruktuuria, kuten raideliikennettä, pysäköintiä ja vesihuoltoa, on kasvavissa määrin alettu sijoittaa maan alle kallioon. Tämä vapauttaa tilaa maan päältä muun toiminnan käyttöön ja toisaalta mahdollistaa turvallisen ja häiriöttömän ympäristön yhteiskunnan kriittisille toiminnoille. Lisäksi uudet fossiilivapaat energiantuotantomuodot, kuten tuulivoimalat, pienydinvoimalat ja lämpöpumppulaitokset sekä energiavarastot tarvitsevat luotettavaa ja kustannustehokasta kalliorakentamista osana suurta ja pitkäikäistä investointia.

Lukuisat Suomessa 1900-luvun aikana toteutetut kalliotilat ja -rakenteet alkavat olla teknisen käyttöikänsä päässä, ja niiden alkuperäinen suunnittelu ja toteutus eivät enää vastaa nykypäivän teknisiä- ja turvallisuusvaatimuksia. Tämä aiheuttaa tarpeita erityyppisten kalliorakenteiden, kuten kallioleikkausten, kuilujen, rautatietunneleiden ja kallioväestönsuojien tarkastuksille, kuntokartoituksille ja korjaussuunnittelulle. Vanhoja kalliorakenteita voidaan lisäksi muokata tai laajentaa vastaamaan uusia käyttötarkoituksia.

Palvelumme kalliorakennesuunnitteluun, geologiaan ja kalliomekaniikkaan

Kalliorakennesuunnittelu

 • Kalliorakenteiden louhinta-, lujitus- ja tiivistyssuunnittelu. Louhintatyömaan asiantuntijavalvonta ja työnaikainen suunnittelu. Maanalaisten kalliotilojen pää- ja layoutsuunnittelu.
 • Kalliorakennuskohteiden kustannus- sekä massalaskenta
 • Kalliovaraisten perustusten sekä betoni- ja teräsrakenteiden kallioankkurointien suunnittelu. Siltojen porapaaluperustusten kantavuusarvioinnit.
 • Fotogrammetriset analyysit tunneleista ja kallioleikkauksista sekä 3D-mallinnus
 • Tunneleiden, kuilujen ja kallioleikkausten kuntokartoitukset, tarkastuspalvelut taitorakennepätevyyksin sekä korjaussuunnittelu
 • Panostus- ja räjäytystekniset asiantuntijapalvelut sekä tärinämittaukset

Geologia

 • Geologiset esiselvitykset, kuten desktop studyt, paikkakarakterisoinnit ja rakennettavuusselvitykset
 • Kallioperä- ja rakennusgeologiset kartoitukset eri tarkoituksiin maastossa, kalliotiloissa, louhoksilla ja kallioleikkauksilla
 • Kalliotutkimussuunnittelu ja tutkimusten toteuttaminen
 • reikäkuvaukset sekä niiden perusteella lausunnot kalliolaadusta
 • Kalliotutkimusten tulosten tulkinta sekä tulosten 2D- ja 3D-mallinnus
 • Kiviainesselvitykset ja -kartoitukset laboratoriopalveluineen, näytteenotto ja kivimateriaalin laadunvalvonta
 • Petrografiset tutkimukset kivinäytteistä ja ohuthieistä

Kalliomekaniikka ja erikoispalvelut

 • Kalliomekaaninen mallinnus 2D ja 3D-ohjelmistoilla, laskenta ja monitorointijärjestelmien suunnittelu
 • Lausunnot kallion jännitystilasta ja muut kalliomekaniikkaan liittyvät asiantuntijapalvelut
 • Kalliomekaaninen laboratoriotestaus
 • Geoenergiamallintaminen lämpökaivoille ja energiavarastoille
 • Geofysiikan tutkimuspalvelut

Heikki Saarikivi

Tiimipäällikkö, Satama- ja vesirakentaminen

Juho Rahko

Tiimipäällikkö

Ole meihin yhteydessä!

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.