TEOLLISUUS

Huolellisesti suunnitellut ja toteutetut investoinnit vahvistavat teollisuussektorin kilpailukykyä. Swecon palveluksessa on asiantuntijoita teollisuusprojektien kaikkiin vaiheisiin aina esiselvityksistä toteutukseen asti. Tuloksena on tehokkaasti ja taloudellisesti toimiva tuotanto, jossa työskennellään turvallisesti ja mahdollisimman ympäristöystävällisesti.

Palvelumme

 • Energiantuotanto
 • Biotalous
 • Turvallisuussuunnittelu
 • Massa- ja paperiteollisuus
 • Kemianteollisuus
 • Öljy- ja kaasuteollisuus
 • Kaivosteollisuus
 • Lääketeollisuus
 • Elintarviketeollisuus
 • Kemikaaliturvallisuus
 • Ympäristöpalvelut
 • Meriteollisuus
 • Vesi ja jätevesi
 • Esisuunnittelu ja konsultointi
 • Projektipalvelut
 • Suunnittelupalvelut
 • Tuotannon tukipalvelut

Kemikaaliturvallisuus

Sweco tarjoaa mittavaa toksikologista ja juridista asiantuntemusta tuotteiden markkinoille saattamiseksi ja parhaan mahdollisen strategisen lähestymistavan löytämiseksi. Olemme erikoistuneet tuoteturvallisuuteen, siihen liittyvän lainsäädännön kehittymisen seurantaan sekä velvoitteiden täyttämisen ratkaisuihin. Monialainen asiantuntijajoukkomme koostuu toksikologeista, ekotoksikologeista, juristeista sekä luonnon- ja ympäristötieteilijöistä.

Suoritamme yli kymmenen vuoden kokemuksella REACH-asetukseen sekä BPR- eli biosidiasetukseen liittyviä tehtäviä, kuten REACH-rekisteröintejä, PPORD-ilmoituksia, konsortiohallintoa, tehoainehyväksyntä- ja valmistelupahakemuksia, lupamenettelyjä ja altistumisskenaarioiden laadintaa. Juristimme seuraavat puolestanne velvoitteitanne lainsäädännön kehittyessä ja laativat lupaprosesseihin liittyvät mahdolliset vastineet sekä muutoksenhakuasiakirjat.

Prosessiturvallisuuden osalta olemme erikoistuneet kemikaalilupahakemusten, riskinarviointien ja turvallisuusvaatimusselvitysten laadintaan. Lisäksi laadimme puolestanne tehokkaasti ja asiantuntemuksella käyttöturvallisuustiedotteet (KTT), kemikaali-ilmoitukset, luokitukset ja pakkausmerkinnät sekä kosmetiikan turvallisuusarvioinnit ja CPNP-ilmoitukset.

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ sds@sweco.fi.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_industry.jpg

PROJEKTEJAMME

Olemme mukana monissa erilaisissa teollisuuden projekteissa.

OTA YHTEYTTÄ