Supercellin pääkonttori on vaativan massiivipuurakentamisen lippulaiva

Peliyhtiö Supercellin uusi pääkonttori on osa ainutlaatuista Wood City -puukaupunkikorttelia Helsingin Jätkäsaaressa. Yhdessä SRV, Stora Enso ja Sweco ovat kehittäneet kohteeseen uudenlaisia massiivipuurakenteita, jotka näyttävät suuntaa kestävälle kaupunkirakentamiselle. Kohde on palkittu myös arvostetulla Rakentamisen Ruusu 2020 -palkinnolla.

Vuonna 2021 valmistuneen 100 miljoonan euron Wood City -kortteliin kuuluu Supercellin uuden pääkonttorin lisäksi kaksi puista asuinkerrostaloa, parkkihalli ja hotelli. SRV:n, Stora Enson ja Swecon yhteistyössä kehittämä puutoimistokokonaisuus on herättänyt alalla paljon kiinnostusta.

”Kyseessä on yhteisponnistus kohti uudenlaista rakentamista ja esimerkki siitä, miten asioita voidaan tehdä toisin”, kertoo puurakennesuunnittelun projektipäällikkö Maija Tiainen Swecolta. Wood Cityn arkkitehtisuunnitelmat ovat salaiset, mutta kenellekään ei liene yllätys, että Supercellin pääkonttori on kaukana perustoimistosta. ”Rakennuksessa on paljon erilaisia tiimityöskentelytiloja ja toiminnallisuuksia, joten sitä voisi verrata vaikkapa kauppakeskukseen!”

SRV:lle kyseessä on historian suurin puurakentamisen kokonaisuus, vaikka yhtiöllä on koko ajan käynnissä yli 50 työmaata ympäri Suomen. ”Toimistorakennuksen merkitystä lisää sen tuleva käyttäjä ja sijainti maamerkkinä Jätkäsaaren tuloväylän alkupäässä”, SRV:n kehitysjohtaja ja hankkeen projektipäällikkö Antti Aaltonen.

Hankkeen tavoitteena oli alusta lähtien luoda puurakentamiselle uusi lippulaiva, koska Suomessa ei ole aikaisemmin tehty puutoimistoja yhtä suuressa mittakaavassa. ”Uskon, että projekti on tarjonnut jokaiselle mukana olijalle valtavan määrän oppia yritys- ja henkilötasolla”, toteaa Stora Enson puurakentamisliiketoiminnan kehityspäällikkö Antto Kauhanen. ”On upeaa, että Helsingin keskustaan voidaan rakentaa massiivipuusta kokonainen kortteli.”

Uudenlaista puurakentamista allianssihengessä

Puutoimistorakennuksen suunnittelun suurin haaste oli sen arkkitehtoninen ja rakennetekninen ainutlaatuisuus. Kohteeseen harkittiin useita rakenneratkaisuja, kunnes 8-kerroksinen toimisto päätettiin toteuttaa LVL-viilupuusta tehdyillä pilaripalkkielementeillä, niitä jäykistävillä betonikuiluilla ja muuntojoustavilla ruuviliitoksilla. Samalla Stora Enson Varkauden tehtaille perustettiin kokonaan uusi LVL-tuotantolinja.

”Aluksi tuotteille ei ollut vakioituja suunnitteluarvoja ja rakennesuunnittelijat joutuivat tekemään paljon oletuksia”, Kauhanen sanoo. Suunnittelun edetessä rakennejärjestelmän toimivuus todennettiin testauksen kautta saaduilla varmennetuilla suunnitteluarvoilla. ”Hankkeen resursointi on ollut kohdallaan, ja huippuammattilaiset ovat reagoineet suunnitelmamuutoksiin nopeasti. Swecon rakennesuunnittelijoilla on ollut toimistokokonaisuuden kehittämisessä aivan keskeinen rooli.”

Muutostöitä tehtiin matkan varrella poikkeuksellisen paljon. ”Meidän tehtävämme oli sovittaa yhteen tilaajan toiveet ja työmaan aikataulut, mikä ei ollut aivan yksinkertaista. Viestintä oli todella tärkeää”, Tiainen sanoo. ”Ohjasimme tekemistä aktiivisesti esimerkiksi Last Plannerilla.”

Hyvä yhteishenki näkyi myös Supercellin suunnittelunohjauksessa ja urakoitsijoista huolehtimisessa. ”Supercellillä on korkeat tavoitteet luoda maailman paras työympäristö, ja he halusivat motivoida myös jokaista henkilöä työmaalla tekemään parhaansa”, Aaltonen sanoo. ”Vaikka kyseessä oli KVR-hanke, yhteistyötapamme muistutti allianssia.”

Puun käyttö laskee rakentamisen päästöt jopa puoleen

Viime vuoden lopulla Stora Enso julkisti uuden puutoimistokonseptin, jonka kehittämisessä on hyödynnetty myös Wood Citystä saatuja kokemuksia. Kaiken taustalla on yhtiön arvomaailma.

”Vastuullisuus on tärkeimpiä arvojamme, ja haluamme tarjota alalle ekologisesti kestävän vaihtoehdon”, Kauhanen sanoo. ”Puusta tehdään pitkäikäisiä ja terveitä rakennuksia, jotka ovat myös arkkitehtonisesti ja rakennusteknisesti hienoja.

SRV on yhtiönä materiaalineutraali, mutta kestävät arvot näkyvät rakentamiseen liittyvän hukan minimoinnissa. ”Wood City osoittaa, miten hyvällä suunnittelulla ja vahvalla yhteistyöllä on mahdollista optimoida prosesseja ja vähentää hukkaa. Lisäksi se on esimerkki siitä, miten vaativassa puurakentamisessa on mahdollista onnistua”, Aaltonen kiteyttää.

Puurakentaminen onkin kunnille ja yrityksille tehokas keino saavuttaa hiilineutraaliustavoitteet. Puun hyödyt korostuvat Jätkäsaaren kaltaisessa tiiviisti rakennetussa ympäristössä.

”Kevyitä mutta lujia puuelementtejä voidaan kuljettaa kerralla suuria määriä, joten puun käyttö vähentää kuljetuksia sekä niiden aiheuttamia kuluja ja päästöjä”, Kauhanen sanoo. Lisäksi esivalmistetut puuelementit toimitetaan työmaalle asennusjärjestyksen kannalta juuri oikeaan aikaan. ”Puun käytöllä rakentamisen päästöjä voidaan vähentää jopa puoleen.”