Digitaaliset palvelut tukevat suunnittelua ja rakentamista

Digitaalisuus murtaa vanhoja kaavoja luoden uusia toimintatapoja sekä yhteistyötä. Myös rakennusalalla ja rakennetun ympäristön sekä teollisuuden suunnittelussa ja rakentamisessa digitaaliset työkalut tehostavat toimintaa ja kasvattavat tuottavuutta. Sweco tutkii, kehittää ja tuottaa palveluita arvovirran eri vaiheisiin aina strategisesta maankäytöstä kohteen käyttöönottoon ja mahdolliseen uudelleenkäyttöön. Uskomme yhteistyön ja kumppanuuksien voimaan, kun tavoitteena on luoda parempaa tulevaisuutta ja kasvua. Hallitsemme muun muassa virtuaaliteknologiat ja ymmärrämme, kuinka teknologiaa hyödynnetään osana päivittäistä suunnittelua ja rakentamista asiakkaidemme tavoitteiden toteuttamiseksi. Tehostettua projektinhallintaa, tiedonkulkua ja vuorovaikutusta Toimivat, tehokkaat ja energiatehokkaat rakennukset ja tilat eivät ole itsestäänselvyys – mutta digitalisaatio mahdollistaa yhä tarkemman tiedon tuottamisen ja hyödyntämisen läpinäkyvästi hankkeen kaikissa vaiheissa. Hyödyntämällä tietomalleja hankkeessa, nopeutamme läpimenoaikoja ja päätöksentekoa sekä parannamme suunnittelun laatua huomattavasti. Tietomallinnuksen ja Swecon uusien digitaalisten palvelujen ansiosta hankkeesta tulee läpinäkyvämpi ja avoimempi. Tietomalleista hyödynnetyn informaation ja virtuaaliteknologian avulla visualisoimme eri sidosryhmien käyttöön sekä fyysisen että toiminnallisen kohteen hankkeen aikaisessa vaiheessa ja näin asiakkaan ja loppukäyttäjien arvottamat asiat voidaan huomioida yhä paremmin sekä suunnittelussa että päätöksenteossa. Näin varmistamme, että rakennukset ja tilat ovat toimivia, tehokkaita sekä loppukäyttäjien tarpeiden mukaisia. Sekä suunnitteluun että virtuaalimalleihin voidaan yhdistää myös kustannus- ja tuottolaskennan palveluita. Digitaaliset palvelumme kattavat rakentamisen koko elinkaaren. Ne tehostavat tiedonkulkua ja projektinhallintaa sekä säästävät kokonaisuuden kannalta aikaa ja rahaa.

Palvelumme

 • VirtualSite
 • SmartDrawings
 • Parametrinen suunnittelu
 • Model Safe
 • Safety Index
 • Laitosten käytöstäpoisto ja purku
 • Tilannetieto

VirtualSite - konkretiaa ja yhteistyötä ilman rajoituksia

VirtualSite on Swecon kehittämä virtuaalinen yhteistyöalusta, joka mahdollistaa suunnittelun kehittämisen ja viestinnän yhteisen näkyman kautta. Se palvelee kaikkia rakennusprojektin sidosryhmiä suunnittelusta markkinointiin. Swecon erittäin kehittynyt virtuaaliympäristö ja laaja kehitysverkko takaavat työkalun turvallisen sekä helpon käyttöönoton ja käytön.

Virtuaalinen työympäristö sekä erilaiset älykkäät ja kokemukselliset teknologiat mahdollistavat isojenkin globaalien laitoshankkeiden ja rakennusten suunnittelun missä päin maailmaa tahansa.

 • Tekee päätöksenteosta nopeampaa ja tarkempaa
 • Sujuvoittaa vuorovaikutusta ja lisää yhteistyötä eturyhmien välillä
 • Parantaa tuottavuutta
 • Vahvistaa riskienhallinta ja yleistä turvallisuutta

 

/siteassets/palvelumme---our-offer/digipalvelut/smartdrawings_website_570_380.jpg

OTA YHTEYTTÄ